Upravit stránku

Jak postupovat

Zajímá vás, jaké jsou podmínky pobytu v lázních pro Vaše děti? Zde se dozvíte potřebné informace.

Pokud Vaše dítě má onemocnění, pro které je indikována lázeňská léčba, neváhejte se na možnost lázeňské léčby zeptat jeho ošetřujícího lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. Ošetřujícím lékařem je dle onemocnění Vašeho dítěte, ortoped, neurolog, revmatolog, neurochirurg, chirurg, gynekolog, ev. rehabilitační lékař.

  1. Ošetřující lékař Vám napíše doporučení pro lázeňskou léčbu, které odevzdáte praktickému lékaři pro děti a dorost. 
  2. Praktický lékař pro děti a dorost sepíše Návrh na lázeňskou péči, který odešle na zdravotní pojišťovnu, u které je Vaše dítě pojištěno.  
    Nezbytnou součástí Návrhu k lázeňské péči u dívek s gynekologickou indikací je příloha (dokument prosíme stáhněte a předejte svému lékaři).
  3. Po schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny je návrh odeslán do lázní, které jsou v pořadí na návrhu uvedeny jako první. Dítě je následně pozváno většinou 2 týdny před nástupem na léčení.

U dětí je poskytována pouze komplexní lázeňská léčba, kdy je hrazeno léčení, ubytování i stravování. Nelze absolvovat léčbu příspěvkovou. U dětí neposkytujeme ani samoplátecké pobyty. U dětí od 3-6 let je léčba poskytována s doprovodem, v indikovaných případech i u dětí starších 6ti let – tělesné, smyslové či mentální postižení.

Důležité! U všech indikací lázeňské péče je základní doba pobytu 4 týdny – tj. 28 dní. Délka pobytu je ale v reálu 29 dní/28 nocí, neboť první a poslední den pobytu se počítá jako 1 den. Tj. například nastoupí-li dítě 1. 7. 2017 bude dnem odchodu 29. 7. 2017.

V indikovaných případech lze komplexní lázeňskou léčbu prodloužit, návrh na prodloužení podává vedoucí lékař dětské léčebny a lázeňská léčba je prodloužena po schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.

Návrh na lázeňskou léčbu platí 6 měsíců od data vystavení, nikoliv schválení návrhu revizním lékařem, u gynekologické indikace XXXI/3 – stavy po operaci v malé pánvi, včetně stavů po appendektomii - návrh platí jen 3 měsíce od operace.