Upravit stránku

Po vyšetření lékařem je každému dítěti na celou dobu pobytu vypracován léčebný plán, jehož cílem je dosažení co největšího efektu komplexní lázeňské léčby včetně odstranění bolestivých příznaků a stabilizace vady pohybového aparátu. Nedílnou součástí fyzioterapie je i  aktivizace dítěte k vlastní účasti na léčbě. Důraz klademe na dokonalé zacvičení dítěte ve cvicích, které by mělo provádět doma po návratu z léčebny. O zdravotním stavu dítěte jsou rodiče podrobně informováni zejména při propuštění dítěte. Vítáme i kontakt s dětskými lékaři a odbornými lékaři našich pacientů k zajištění kontinuální, vzájemně se doplňující a jednotně vedené léčebné rehabilitace. Délka léčebného pobytu je 4 týdny s možností prodloužení v indikovaných případech.

Ortopedické indikace a neurologické indikace

Základem léčby je individuální léčebná tělesná výchova s použitím speciálních metod - měkké a mobilizační techniky, senzomotorická stimulace, Vojtova reflexní lokomoce, metoda dle Schrotové, facilitační metody, dechová cvičení, jóga, aktivace hlubokého stabilizačního systému, mobilizace žeber, periferních kloubů, páteře atd.  Při individuální tělesné výchově je dítě po celou dobu pobytu vedeno stejnou fyzioterapeutkou (fyzioterapeutem), která také provede vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. LTV individuální probíhá denně.

Denně také probíhá LTV skupinová, plavání a cvičení v bazénu, speciální LTV skupinové u dětí s korzetem. Doplňkovou proceduru představují masáže.

Z fyzikální terapie poskytujeme především koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin, střídavé koupele nožní, koupele hydromasážní, podvodní masáže, slatinné obklady, slatinné zábaly, rebox, galvu, magnetoterapii, laser, biolampu atd.

V období od dubna  do října (podle počasí) je v indikovaných případech využívána hippoterapie. 

Gynekologické indikace

Poskytujeme širokou nabídku procedur, především aplikace přírodního léčivého zdroje, slatiny. Slatinné zábaly aplikujeme na podbřišek a bederní krajinu.

Z dalších procedur poskytujeme: léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, při které mimo jiné používáme cvičení dle Mojžíšové, jógu, aktivaci hlubokého stabilizačního systému včetně pánevního dna atd., cvičení a plavání v bazénu, masáže.

Z fyzikální terapie a hydroterapie poskytujeme zejména uhličité koupele ve formě suchých uhličitých koupelí a celkových vodních uhličitých koupelí, koupele přísadové, vířivé koupele dolních nebo horních končetin, střídavé koupele nožní, laser, biolampu.

Během pobytu zajišťujeme odborné  gynekologické  vyšetření erudovaným dětským gynekologem MUDr. Antonínem Gregorem.

Onkologické indikace

U dětí s onkologickou diagnózou sestavujeme individuální léčebný plán zaměřený především na rekovalescenci a regeneraci organismu po onkologické terapii.

Děti absolvují např. léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, plavání a cvičení v bazénu, masáže, koupele přísadové, perličkové, vířivé koupele horních nebo dolních končetin, v období od dubna do října hippoterapii.

Kožní indikace

U dětí s kožními indikacemi (psoriasis vulgaris, chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech) dochází působením lázeňských procedur a dalších léčebných postupů i klimatu ke zlepšování obranyschopnosti a celkovému zlepšení zdravotního stavu.

Mezi používané léčebné postupy u psoriasy patří:

• vodoléčba s přísadami (oleje, bylinky, …)
• aplikace mastí originálních i magistraliter připravených k lokálnímu použití
• aplikace slatinných zábalů
• fototerapie UVB 311 nm-celotělová a hřeben
• biolampa
• individuální a skupinová LTV

U ekzémů je navíc velmi důležitá dietoterapie a prostředí bez alergenů.
U stavů po popáleninách a rekonstrukčních operacích je nejdůležitější péče o jizvy k předcházení kontraktur masážemi klasickými i tlakovými, laserem či biolampou.

Vzhledem k častým psychickým obtížím dětí s viditelným chronickým postižením kůže klademe velký důraz na psychologický přístup a individuální psychoterapii, které spolu se zlepšením kožních projevů vedou ke zvýšení sebevědomí a lepšímu začlenění do dětského kolektivu.
Pobyt v lázních je také příležitost k osvojení si a upevnění správných návyků v péči o nemocnou kůži.